TẤM TƯỜNG FORTEK ACOTEK

CHI TIẾT TIN

  • NHÀ MÁY MỚI M2 GLOBAL

    - Hạng mục thi công: Cung cấp và  lắp dựng tấm tường Fortek Acotec, khu nhà xưởng

    - Nhà thầu chính: Công ty CP Xây lắp Thương mại 2

    - Địa chỉ:  KCN RẠCH BẮP, TX. BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG