TẤM TƯỜNG FORTEK ACOTEK

Công Nghệ

 • Công nghệ sản xuất

  Công nghệ sản xuất

  Tấm tường FORTEK Acotec được sản xuất theo công nghệ tiên tiến, tự động hóa, chất lượng Châu Âu, giá thành cạnh tranh sẽ là giải pháp tối ưu thay thế các loại gạch xây truyền thống, khắc phục được các nhược điểm của vật liệu không nung khác trong môi trường khí hậu Việt Nam. Việc sử dụng tấm tường FORTEK Acotec phù hợp với chủ trương sử dụng vật liệu không nung theo Quyết định số 567/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020 và Thông tư 09/2012/TT - BXD, tiêu chuẩn TCVN 11524:2016 của Bộ Xây dựng về Quy định sử dụng vật liệu không nung trong các công trình xây dựng.

  STT Chỉ Tiêu thí nghiệm Yêu cầu kỹ thuật Phương pháp thử
  1 Cấp độ bền bê tông tấm tường B12.5 TCVN 3118:1993
  2 Sai lệch kích thước hình học (mm) +2;-5 TCVN 3118:1993
  3 Khe hở dưới thước 2m:
  - Tấm dài < 2500mm
  - Tấm dài 2500 đến 3600mm
  <= 3
  <=5
  TCVN 3118:1993
  4 Nút bề mặt:
  - So vết nứt dài 100-300mm,rộng tới 0.2mm
  - So vết nứt dài > 100-300mm,rộng > 0.2mm
  +2;-5 TCVN 3118:1993
  5 Độ hút nước (% khối lượng):
  - Tấm tường thông thường
  <= 6 TCVN 3118:1993
  6 Độ bền va đập: số lần va đập túi cát có khối lượng 30kg vào tâm mẫu thử với chiều cao rơi quy định:
  - Cấp A - Chiều cao rơi quy định đến 1500mm
  - Cấp B - Chiều cao rơi quy định đến 1000mm
  - Cấp C - Chiều cao rơi quy định đến 500mm
  6
  6
  6
  TCVN 11524:2016
  7 Độ bền treo vật nặng trên 1 điểm treo(kg) >= 100 TCVN 11524:2016
  8 Độ cách âm không khí(dB) >= 42 TCVN 7575-2:2007
  9 Giới hạn chịu lửa(giờ) >= 1 TCVN 9311-8:2012